Tekenwedstrijd
home
about us
services
careers
contacts


Uitslag tekenwedstrijd Petruskerk

Op 15 september 2007 werd in de Openbare Bibliotheek in Vught de uitslag bekend gemaakt van een tekenwedstrijd over de St.-Petruskerk. Deze tekenwedstrijd was georganiseerd door de Stichting tot behoud van de Petruskerk in samenwerking met de Openbare Bibliotheek. Kinderen tot 16 jaar konden een tekening van de Petruskerk inleveren. Maar liefst achtentwintig kinderen leverden een of meer tekeningen in. Een jury, bestaande uit basisschooldocente Marijke Piek en kunstenaar Stijn Molenkamp, koos drie tekeningen uit die zij de beste vonden.
De eerste prijs ging naar Romy de Kroon (1998). De jury vond dat haar tekening opvalt door mooie verhoudingen en het spelen met licht en donker. ‘De tekening krijgt diepte door de wijze waarop voor- en achtergrond zijn neergezet’.

De tweede prijs werd toegekend aan Tim Wolkers (1995). ‘Ook deze tekening staat mooi in het vlak. Er is goed gebruik gemaakt van het “kikkerperspectief”, waardoor de grootsheid van het kerkgebouw goed tot uitdrukking komt’. Tim laat volgens de jury zien dat hij beschikt over ruimtelijk gevoel.

De tekening van Laura Thomas (1996) werd met de derde prijs bekroond. Deze tekening wordt naar het oordeel van de jury gekenmerkt door een interessant kleurgebruik, waarbij kleur gecombineerd wordt met het open laten van vlakken. ‘Dat levert een mooi resultaat op. Ook deze tekening wordt gekenmerkt door een mooie vlakverdeling’.
De jury had ook waardering voor de overige tekeningen. Een bijzondere vermelding kreeg de tekening van Sven Kroon (1997), die de Petruskerk al van steigers had voorzien.

In zijn dankwoord zei Henk Smeets, secretaris van de stichting, dat hij blij was met zoveel inzendingen. ‘Jullie weten dat we proberen de Petruskerk een toekomst te geven. Of dat lukt, weten we nog niet. Jullie kunnen er in ieder geval trots op zijn, dat jullie met deze tekeningen er toe hebben bijgedragen om het belang van dit kerkgebouw voor Vught duidelijk te maken’.

Foto's

De drie prijswinnaars

De jury bezig met de moeiljke keuze...

HOME | PETRUS KERK | PLAN HENKET | GEMEENTE VUGHT | NIEUWS EN MEDIA | DE STICHTING
Copyright © Stichting tot behoud van de Petruskerk