Tekenwedstrijd
home
about us
Plan Henket
gemeente Vught
nieuws en media
De Stichting

De Stichting tot behoud van de Petruskerk wil er voor zorgen dat de Petruskerk voor Vught behouden blijft. Om dat te bereiken wil de Stichting streven naar een waardige herbestemming van het gebouw. Dat kan door in het kerkgebouw de bibliotheek, MIK Kunsteducatie en andere sociaal-culturele voorzieningen onder te brengen, zodat de kerk het culturele plein van Vught wordt. De stichting wordt bijgestaan door een ComitA© van Aanbeveling.

Bestuur Stichting tot behoud van de Petruskerk

  • Voorzitter: drs. A.C.J.M. van Poppel
  • Secretaris: Jhr. mr. E.E.E. de Kuyper
  • Penningmeester: Ing. L.H.P. Wijers

Comité van Aanbeveling


Beleidsplan voor de komende jaren

Nu sinds begin 2011 het gebouw is gered van de sloop, het gebouw zeer grondig is gerestaureerd, de bibliotheek en het Vughts museum zich er zullen vestigen en de exploitatie in handen is van een zevental Vughtse ondernemers zal de stichting zich ook richten op het behoud van de bijzondere cultuur-historische objecten, die zich in het gebouw bevinden dan wel onderdeel uitmaken van het gebouw. Dat betreft onder meer de gebrandschilderde ramen, de glas-in-lood ramen en de schilderingen en schilderijen. Ten behoeve van het behoud van de gebrandschilderde ramen is een actie in voorbereiding om de ramen afzonderlijk tegen vergoeding voor een bepaalde periode in adoptie aan te bieden. Daaraan voorafgaand zal een publicatie worden uitgebracht waarin de cultuurhistorische betekenis van deze ramen uiteen gezet zal worden.

Verslag van activiteiten

Tot en met het jaar 2011 heeft de stichting zich met succes geheel ingezet om het gebouw te behouden en de noodzakelijke restauratie te kunnen doen plaatsvinden. Dat betekende een intensief overleg met onder meer het Kerkbestuur Edith Stein, het Bisdom Den Bosch, de Gemeente Vught, de Provincie Noord-Brabant etc.. In de jaren 2012 en 2013 zijn de nodige plannen ontwikkeld en de voorbereidingen getroffen om ook de in het gebouw aanwezige en aan het gebouw verbonden waardevolle cultuur-historische objecten te kunnen behouden. Daartoe is uitvoerig onderzoek gepleegd en is overleg gevoerd met diverse bij dit thema betrokken instellingen.

Financiele gegevens

A. Balans van Stichting Behoud Petruskerk per 31 december 2014 in euro's

Debet

  • Banksaldo 184,59

 

Credit

  • Eigen vermogen 184,59

 

B. Overzicht uitgaven en inkomsten in euro's in 2014

Uitgaven:

  • kosten website 75,97
  • kosten bank 11,99

Totaal: 87,96

 

Inkomsten:

  • geen

 

Toelichting:

Omdat in 2014 geen activiteiten hebben plaatsgevonden is de rekening en balans bescheiden van omvang gebleven.

 

Documenten

In deze rubriek zijn documenten opgenomen die betrekking hebben op de pogingen om de Petruskerk te behouden. Veel van de informatie gaat over het onderhandelingsproces met de gemeente Vught.

HOME | PETRUS KERK | PLAN HENKET | GEMEENTE VUGHT | NIEUWS EN MEDIA | DE STICHTING
Copyright © Stichting tot behoud van de Petruskerk