Tekenwedstrijd
home
about us
services
careers
contacts


De gemeente Vught

Medio 2006 besloot de gemeenteraad dat de sociaal-culturele voorzieningen zouden worden geclusterd in een multifunctionele accommodatie (MFA) in het centrum van Vught. Besloten werd om te onderzoeken of die MFA kon worden gebouwd op de plaats waar nu Theater De Speeldoos staat.

Op 11 augustus 2006 nam de Stichting samen met de bibliotheek en MIK contact op met het College van B&W om hen te informeren over het plan-Henket. Gevraagd werd om de mogelijkheden te onderzoeken om het MFA-plan in zoverre te nuanceren dat de sociaal-culturele voorzieningen geclusterd zouden worden in twee gebouwen: op de plaats van Speeldoos en in de Petruskerk. B&W beloofden dit verzoek aan de Raad voor te zullen leggen als duidelijk zou zijn dat het kerkbestuur en het bisdom met de plannen instemden. Die instemming werd eind 2006 verkregen, met als gevolg dat B&W de gemeenteraad op 30 november 2006 van het plan-Henket in kennis stelden. Besloten werd om de plannen met Petruskerk te betrekken bij het onderzoek naar de MFA. Het onderhandelingsproces bleef echter primair gericht op nieuwbouw op de plaats van theater De Speeldoos. Die onderhandelingen mislukten echter.

Op 28 juni 2007 besprak de gemeenteraad een voortgangsrapportage van B&W. Een meerderheid van de Vughtse raad (SP, VSA en CDA) gaf B&W nu de opdracht om te onderzoeken of de MFA in de Petruskerk zou kunnen worden gerealiseerd. Mocht dat niet lukken, dan zou de combinatie Petruskerk-De Speeldoos moeten worden onderzocht.


Haalbaarheidsonderzoek Petruskerk:
weer een stap verder

Lange tijd leek het behoud van de Petruskerk een mission impossible. Niet dat er geen goede plannen waren: architectenbureau Henket kwam met een fantastische formule. Niet dat het bisdom dwars lag: de bisschop van Den Bosch ging tot verrassing van velen akkoord met de plannen van de Stichting tot behoud van de Petruskerk. Niet dat er geen zinnige herbestemming voor het oprapen lag: de Openbare Bibliotheek en MIK bleken enthousiast om met elkaar in één gebouw te gaan samenwerken.

Maar toch bleek het overleg met de gemeente Vught een bijna niet te nemen barriëre: meer dan zes maanden lang kwamen onderhandelingen geen stap verder, werden steeds nieuwe beren op weg gezien en leek de bereidheid te ontbreken om een goede herbestemming van dit Vughtse rijksmonument te combineren met de wens van de gemeente om een warm kloppend cultureel hart in het centrum van Vught te vestigen. Dat veranderde in juni 2007, toen een meerderheid van de gemeenteraad B&W de opdracht gaf om met betrokkenheid en creativiteit de haalbaarheid van een multifunctionele accommodatie (MFA) in de Petruskerk te onderzoeken.

Tijdens een drukbezocht symposium in de Speeldoos kondigde wethouder Jef Teulings aan dat College nu actief de mogelijkheden van zo’n MFA zou gaan onderzoeken (Lees het hele persbericht). Het onderzoeksbureau PRC werd aangetrokken om het haalbaarheidsonderzoek te verrichten. PRC heeft veel ervaring met dit soort onderzoeken en kijkt daarbij niet alleen naar de centen, maar ook naar andere waarden die bij een zinvolle herbestemming een rol spelen. Ze hebben er ook over gepubliceerd. Het onderzoek werd eind april afgerond. Elke zes weken bespraken B&W (de burgemeester en wethouder Teulings), PRC, het kerkbestuur van de Edith Steinparochie en het bestuur van de Stichting tot behoud van de Petruskerk de voortgang in een open sfeer. PRC heeft ook met veel mogelijke gebruikers gesproken. De verwachting van de Stichting dat veel gebruikers in het kerkgebouw kunnen bijeengebracht, maar niet iedereen is bewaarheid. Sommige organisaties passen niet in de kerk, omdat hun activiteiten moeilijk combineerbaar zijn met die van de ‘hoofdgebruikers’ en/of ongewenst worden gevonden door het bisdom.

Het College van B&W heeft inmiddels op het rapport gereageerd met een raadsvoorstel. MIK en bibliotheek kunnen huisvesting vinden in het kerkgebouw. Andere voorzieningen worden elders in het centrum ondergebracht: in de Speeldoos, Rozenoord en/of het Vlierthonk. De gemeente neemt niet de regie, maar laat dat voor wat betreft de kerk over aan het kerkbestuur. Dat bestuur kan een beroep doen op de deskundigheid van Woonwijze, dat medewerking heeft aangeboden.

Op 26 juni nam de Vughtse gemeenteraad het voorstel van B&W over. Het kerkbestuur en de Stichting tot behoud van de Petruskerk zijn inmiddels met Woonwijze aan het overleggen over de voortgang van het project. Ook hebben zij al gesproken met de bibliotheek, MIK en het Vughts Historisch Museum over de invulling van de Petruskerk.

De Petruskerk
en de MFA-plannen
Medio 2006 besloot de gemeenteraad dat de sociaal-culturele voorzieningen zouden worden geclusterd in een MFA in het centrum van Vught.Lees meer...

De politiek
en de Petruskerk

 

HOME | PETRUS KERK | PLAN HENKET | GEMEENTE VUGHT | NIEUWS EN MEDIA | DE STICHTING
Copyright © Stichting tot behoud van de Petruskerk