Tekenwedstrijd
home
about us
services
careers
contacts


De Petruskerk en de MFA-plannen (6)

In de commissievergadering liet de Vughtse gemeenteraad blijken begrip te hebben voor de kritiek van het Stichtingsbestuur. Op de VVD na spraken alle partijen zich uit voor een serieus bekijken van de driehoek Petruskerk, Raadhuis en Speeldoos. Fractievoorziter Kees van den Heuvel van het CDA vertolkte de gevoelens van veel fracties, toen hij het College vroeg met meer bewogenheid, betrokkenheid en lef naar de mogelijkheden te kijken die de driehoek Petruskerk, Raadhuis en Speeldoos biedt. Hij werd daarin bijgevallen door Marion van der Velden (Gemeentebelangen), Suzanne van Wiggen (Vught Samen Anders) en Ton van Erp (fractie-Van Erp). ‘De inhoud gaat voor de centjes’, vond ook Sjoerd Janssens van de SP, die het verder onaanvaardbaar zei te vinden als het kerkgebouw zou moeten worden gesloopt.

Zie verder het artikel over het haalbaarheidsonderzoek op de Homepage.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>

De politiek
en de Petruskerk

 

 

HOME | PETRUS KERK | PLAN HENKET | GEMEENTE VUGHT | NIEUWS EN MEDIA | DE STICHTING
Copyright © Stichting tot behoud van de Petruskerk