Tekenwedstrijd
home
about us
services
careers
contacts


De Petruskerk en de MFA-plannen (4)

De besprekingen met de gemeentesecretaris betekenden geen serieus onderzoek naar de mogelijkheden van de Petruskerk. Eind mei 2007 verscheen een tussenrapportage van B&W, die duidelijk maakte dat eenzijdig aangekoerst werd op het oorspronkelijke plan: nieuwbouw op de plaats van de Speeldoos. Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving op 4 juni 2007 vatte Henk Smeets de besprekingen als volgt samen: ‘De rapportage laat niet zien dat de gesprekken in de afgelopen maanden van de kant van de gemeente een eenrichtingsverkeer waren van veel vragen, het opsommen van veel moeilijkheden, zonder dat op enig moment mee naar oplossingen werd gezocht. Dat werd geheel aan ons overgelaten. We werden geconfronteerd met een torenhoge begroting, die geen eerlijke vergelijking met de Speeldoos mogelijk maakte en ook niet gebaseerd was op ervaringen elders met het inbouwen in kerken of andere monumentale gebouwen. Het werd aan onze vrijwilligers overgelaten om die begrotingen tot werkelijke proporties terug te brengen. Toen we drie weken geleden het op financieel terrein eens leken te worden, werd overgeschakeld op andere bezwaren die te maken hadden met beheer, eisen van het bisdom of financiële winst voor het bisdom over 40 jaar. Dat veel van deze bezwaren door ons al eerder bespreekbaar waren genoemd wordt in de rapportage niet vermeld’.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>

De politiek
en de Petruskerk

 

 

HOME | PETRUS KERK | PLAN HENKET | GEMEENTE VUGHT | NIEUWS EN MEDIA | DE STICHTING
Copyright © Stichting tot behoud van de Petruskerk