Tekenwedstrijd
home
about us
services
careers
contacts


De Petruskerk en de MFA-plannen (3)

Dit tijdverlies was teleurstellend, temeer omdat de indruk ontstond dat het onderzoek naar de MFA op de locatie van de Speeldoos inmiddels doorliep. Vandaar dat een gesprek werd aangevraagd de projectleider voor de MFA, gemeentesecretaris Alwin ter Voert. De Stichting deed het voorstel om met de expertise van het Stichtingsbestuur, het kerkbestuur, het Comité van Aanbeveling en de adviseurs van het kerkbestuur het gemeentelijke accommodatiebeleid te ondersteunen.

De Stichting zei bereid te zijn mee te denken over een concept waarin de accommodatieproblemen, maar ook -mogelijkheden in het centrum (dus ook van De Speeldoos en het oude gemeentehuis) in samenhang zouden worden opgelost. Het zou prachtig zijn als de gemeente er in zou slagen om niet één gebouw, maar drie voor Vught te kunnen behouden. Dat zou het draagvlak onder de burgerij in belangrijke mate vergroten, was de opvatting van de Stichting.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>

De politiek
en de Petruskerk

 

 

HOME | PETRUS KERK | PLAN HENKET | GEMEENTE VUGHT | NIEUWS EN MEDIA | DE STICHTING
Copyright © Stichting tot behoud van de Petruskerk