Tekenwedstrijd
home
about us
services
careers
contacts


De Petruskerk en de MFA-plannen (1)

Medio 2006 besloot de gemeenteraad dat de sociaal-culturele voorzieningen zouden worden geclusterd in een multifunctionele accommodatie (MFA) in het centrum van Vught. Besloten werd om te onderzoeken of die MFA kon worden gebouwd op de plaats waar nu Theater De Speeldoos staat. Op 11 augustus 2006 nam de Stichting samen met de bibliotheek en MIK contact op met het College van B&W (burgemeester Baartmans en de wethouders Teulings en Brands) om hen te informeren over het plan-Henket. Gevraagd werd om de mogelijkheden te onderzoeken om het MFA-plan in zoverre te nuanceren dat de sociaal-culturele voorzieningen geclusterd zouden worden in twee gebouwen: op de plaats van Speeldoos en in de Petruskerk. Zo zouden de voorstellen van de Stichting gecombineerd kunnen worden met de gemeentelijke plannen. Daarmee zou Vught kunnen streven naar de oplossing van twee problemen in plaats van een. B&W beloofden de Raad dit verzoek voor te leggen als duidelijk zou zijn dat het kerkbestuur en het bisdom met de plannen instemden. Zoals gezegd werd die instemming eind 2006 verkregen, met als gevolg dat B&W de gemeenteraad op 30 november 2006 van het plan-Henket in kennis stelden. Besloten werd om de plannen met Petruskerk te betrekken bij het onderzoek naar de MFA.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>

De politiek
en de Petruskerk

 

 

HOME | PETRUS KERK | PLAN HENKET | GEMEENTE VUGHT | NIEUWS EN MEDIA | DE STICHTING
Copyright Stichting tot behoud van de Petruskerk