Tekenwedstrijd
home
about us
services
careers
contacts


Commissie Samenleving (3)
4 juni 2007

Vandaar ook namens mijn fractie de oproep aan het college en het appel richting de verantwoordelijke wethouder om met alle betrokkenen in een open discussie zonder voorwaarden vooraf te bezien hoe gezamenlijk inhoud kan worden gegeven aan de door mijn fractie voorgestelde oplossing.

Het is mijns inziens nog te vroeg om te spreken over beheersstructuren en juridische samenwerkingsvormen. Wat je wel tegen elkaar kunt zeggen is, dat een dergelijke operatie niet ten koste mag gaan van personeel, van mensen die nu werkzaam zijn binnen de afzonderlijke organisaties! Dat getuigt van respect naar elkaar en van goed werkgeverschap'.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>

De Petruskerk
en de MFA-plannen
Medio 2006 besloot de gemeenteraad dat de sociaal-culturele voorzieningen zouden worden geclusterd in een MFA in het centrum van Vught.Lees meer...

De politiek
en de Petruskerk

 

HOME | PETRUS KERK | PLAN HENKET | GEMEENTE VUGHT | NIEUWS EN MEDIA | DE STICHTING
Copyright Stichting tot behoud van de Petruskerk