Tekenwedstrijd
home
about us
services
careers
contacts


Commissie Samenleving (2)
4 juni 2007

Neemt niet weg dat - als wij het hebben over de toekomst van Vught en als wij spreken over de plek waar de toekomstige multi-functionele accommodatie c.q. accommodaties gesitueerd dienen - wij in eerste instantie niet aan geld moeten denken. Veel belangrijker is dat de locatiekeuze ook past in de visie die wij hebben m.b.t. het Vughtse centrum. In deze discussie is volgens mijn fractie geld volgend, dus niet uitsluitend bepalend voor de uiteindelijke beleidskeuze. Immers, we hebben het over een investering van 40 tot 50 jaar met grote gevolgen voor het centrum van Vught'. 'Er ligt een duidelijke koppeling tussen Petruskerk en Speeldoos. Beiden zijn aanvullend ten opzichte van elkaar. In de Petruskerk komen als hoofdgebruikers bibliotheek, MIK en kapel. Overige functies - waaronder de podiumfunctie, educatiefunctie en theaterfunctie - worden zoveel mogelijk geconcentreerd in de Speeldoos. Het Raadhuis blijft bestuurscentrum met medegebruik (denk aan de functie "sluiten huwelijken, eventueel uitgebreid met mogelijkheden voor recepties, ed."). De idee van het Vughts Historisch Museum onderbrengen in het Raadhuis heeft onze steun. De functie van de overige in en rondom het centrum gelegen gebouwen met accommodatiefunctie is ondergeschikt aan de hoofdkeuze voor Petruskerk en Speeldoos. De functies van deze gebouwen kan zonodig worden omgezet in wonen'. 'Er zullen veel barri?res geslecht moeten worden. Maar dat is de uitdaging. En daar hebben we een college voor en een wethouder, die de regie moet voeren en in goed en open overleg met alle betrokkenen moeten zoeken naar werkbare oplossingen. Kortom, zoek de ruimte en benut de mogelijkheden!'

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>

De Petruskerk
en de MFA-plannen
Medio 2006 besloot de gemeenteraad dat de sociaal-culturele voorzieningen zouden worden geclusterd in een MFA in het centrum van Vught.Lees meer...

De politiek
en de Petruskerk

 

HOME | PETRUS KERK | PLAN HENKET | GEMEENTE VUGHT | NIEUWS EN MEDIA | DE STICHTING
Copyright Stichting tot behoud van de Petruskerk