Tekenwedstrijd
home
about us
services
careers
contacts


Commissie Samenleving
4 juni 2007

CDA: Kees van den Heuvel: We zijn 'het allen er over eens dat de Petruskerk beeldbepalend is voor Vught en dat met een eventuele sloop van deze kerk het hart uit Vught wordt weggehaald. Vught is Vught dan niet meer! We hebben als Vughtse gemeenschap ook te maken met het feit dat de parochie de Petruskerk heeft moeten sluiten vanwege achterstallig onderhoud en de daarmee verband houdende kosten. De parochie kan het niet meer alleen opbrengen om deze kerk te renoveren en in stand te houden. Als niemand helpt zal de slopershamer uiteindelijk het lot van de Petruskerk bepalen'. 'In de toekomstvisie van Vught ziet mijn fractie het Vughtse centrum als een levendig centrum waar mensen elkaar ontmoeten, waar ruimte is om te winkelen, waar het gezellig toeven is, kortom een dorpshart dat leeft. Het accommodatiebeleid dient volgens mijn fractie in te spelen op deze gedachte. En alles, wat kan bijdragen aan het realiseren van deze visie moeten wij proberen daarin mee te nemen. Het initiatief van de stichting Vrienden Petruskerk behoort daartoe: in de kerk naast een kapel het huisvesten van de bibliotheek en het MIK (de oude muziekschool). Het idee is vernieuwend, het is creatief, het brengt leven in het dorpshart van Vught, en het draagt bij aan het in stand houden van de Petruskerk. Fantastisch, zo'n initiatief. En uit reacties van deskundigen kan ik afleiden - even daargelaten wat de kosten betreft - dat dit idee ook technisch realiseerbaar is'. 'Opvallend is dat (Ö) de financiŽle aspecten van het accommodatiebeleid heel sterk de boventoon hebben gevoerd. Dat is ook begrijpelijk, gelet op het fiasco rondom Accomplu en de vele duizenden euro's die wij als Vughtse gemeenschap als extra subsidie aan Accomplu hebben verstrekt.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>

De Petruskerk
en de MFA-plannen
Medio 2006 besloot de gemeenteraad dat de sociaal-culturele voorzieningen zouden worden geclusterd in een MFA in het centrum van Vught.Lees meer...

De politiek
en de Petruskerk

 

 

HOME | PETRUS KERK | PLAN HENKET | GEMEENTE VUGHT | NIEUWS EN MEDIA | DE STICHTING
Copyright © Stichting tot behoud van de Petruskerk